Reception:

Receptionen og kiosk har åbent dagligt fra 08 – 20 i højsæsonen, siesta kl. 12 -14.
I lavsæsonerne er der åbent i weekender, helligdage og efterårsferien. Siesta kl. 12 – 14.
Ønsker du ankomst i løbet af ugen, hvor receptionen ikke er bemandet, skal der indgås aftale med lejrchef telefonisk herom.
I vintersæsonen er receptionen og pladsen lukket. Pladsen er åben for vinterfastliggere.
Efter lukketid kan lejrvagten træffes på telefon + 45 40 41 67 88 indtil kl. 22. Opkald herefter kun ved akut behov for hjælp.
For yderligere åbningstider af Cafe ‘og pool se information i receptionen.

Morgenbrød:

Skal bestilles senest kl. 17.00 dagen inden I ønsker Jeres morgenbrød.
Bestilt morgenbrød kan hentes fra kl. 08.00 i kiosken. Pladsnummer skal oplyses ved bestilling og afhentning.

Ankomst og afrejse:

I forårssæsonen er det muligt med ankomst fra kl. 11.00.
Resten af året er ankomst fra kl. 14.00.
Afrejse er senest kl. 12.00 alle sæsoner.
Betaling af ophold skal foretages inden kl. 12.00.

Fastligger:

Alle vogne og telte skal holdes vedlige og vaskes, løbende gennem sæsonen. Vi accepterer ikke vogne og fortelte der bliver grønne af alger. Ligeledes må man som fastligger på Vejby Strand Camping sørge for, at der bliver holdt orden rundt om sin campingvogn. Ønskes der fast bund i forteltet skal det være pænt sat op, så man ude fra ikke kan se bunden, men kun teltet.
Ligeledes accepteres det heller ikke at der sættes faste læsejlsstolper op. Er der en længere periode, hvor I ikke opholder Jer på Campingpladsen, skal læsejl tages ned, så der kan slås græs af lejrchefen op til vognen mens I er bortrejste.
I skal selv sørger for at græsset bliver slået på den enhed I ligger på, i de perioder, hvor I opholder Jer på pladsen, så arealet fremstår pænt og velholdt.
Vi ønsker ikke at Vejby Strand Camping bæger præg af at være en kolonihave, men syner af en Campingplads som det nu engang er.
Følges disse regler ikke, er vi desværre nødsaget til at bede Jer om at finde en anden campingplads, uden at der bliver givet refusion af betalt sæsonplads.

Brandsikkerhed:

Alle vogne og telte skal placeres på enheden med en sikkerhedsafstand på 3 meter mellem vogne og telte.

Swimmingpool:

Det er kun tilladt at benytte poolen, hvis man har vasket sig grundigt inden. For alles skyld skal børn under 12 år være sammen med, og under opsyn af en voksen.
Berusede personer har ingen adgang til pool området, ligesom det heller ikke er tilladt at tage hunde, katte, glas, flasker, cykler og alkohol med til pool området.
For at vise hensyn, samt for, at der skal være plads til alle, er det heller ikke tilladt at tage bolde, badedyr, luftmadrasser og store baderinge med i poolen.
Er der børn, der har behov for badevinger eller badering er dette selvfølgelig tilladt. Badeble til de helt små skal benyttes.
Swimmingpoolen må ikke benyttes hvis man har en hudsygdom, sår, eller fodvorter. Da der kan forekomme spredning af bakterier til swimmingpoolen og de andre gæster.
Overtrædelse af swimmingpoolens regler vil medføre bortvisning.

Vandposter:

Forefindes flere steder på campingområdet. Og selvom vi godt ved det kan være sjovt og dejligt at blive afkølet på en varm sommerdag, så er det ikke tilladt at lege vandkamp på campingpladsen.
Spildevandstank/beholder må under ingen omstændigheder tømmes i afløbet, der er ved vandposterne, afløbet kommer til at lugte, og det er ikke særlig lækkert at ligge ved siden af et ildelugtende afløb, så vær venlig at vise hensyn, og kun tømme din spildevandstank/beholder i kemisk toilet som du finder i servicebygningerne.

Kæledyr:

De er jo dejlige de 4 benede små venner, det kan vi ikke komme udenom, og vi ved også, at rigtig mange kommer med på ferie. Men for at alle som vælger at besøge Vejby Strand Camping skal synes det er rart at være her, har vi valgt at sige, at hver enhed max. må have 2 hunde / katte med under opholdet.
Desuden skal hunde og katte være i snor eller line, vi accepterer ingen løst gående dyr på pladsen. Når det er luftetid, skal hund/kat luftes uden for pladsen, skulle uheldet alligevel være ude, at hund/kat ikke kan holde sig, til I er kommet uden for området, skal efterladenskaber samles op med det samme, så sørg for at medbringe høm høm poser.
Børn under 12 år må ikke gå med hunden i snor på pladsen. Max. længde på snor er max. 1 m. når I går med hund / kat på pladsen.
Vi fraråder at tage sin hund /hunde med på opholdet på Vejby Strand Camping, hvis du har en hund, der har svært ved at lade vær med at gø af alt og alle, da det ikke er behageligt for hverken ejeren selv eller andre.

Gæster:

Du er velkommen til at have gæster gratis i tidsrummet 10 – 22. Ses gæsten/gæsterne uden for dette tidsrum på pladsen, vil du på din regning blive takseret for 1 overnatning pr. gæst.
Dine gæster er velkomne til at benytte poolen, hvis de køber en dagsbillet hertil i receptionen. Billetten til poolen koster 35 kr. pr. pers. Og skal kunne fremvises ved forespørgsel.
Gæster skal parkere deres bil på gæsteparkeringen uden for campingområdet, hvis en af dine gæster er meget dårligt gående eller, der er en anden grund til at gæsten har behov for transport helt ind, så skal det aftales med receptionen, og du skal køre din bil ud til gæsteparkeringen, hvor den skal blive så længe du har gæster, hvor deres bil er med inde på campingområdet.

Køretøjer / kørsel:

For at alle skal kunne være på pladsen, og af sikkerhedsmæssige grunde er det kun tilladt at have max. 1 bil pr. enhed, yderligere biler skal parkeres på gæsteparkeringen udenfor campingområdet.
Max. hastighed på pladsen er 10 km/t.
Scootere, knallerter og motorcykler skal parkeres uden for campingområdet på gæsteparkeringen, hvis ikke de gør det ud for en bil.
Elektriske cykler mv. er tilladt at køre på for personer over 12 år. Disse skal også overholde max hastigheds begrænsningerne.
Vi ønsker alle skal kunne føle sig trygge, og da der er mange børn på campingpladsen, henstiller vi til dette vil blive overholdt.

Alkohol:

Du er velkommen til at nyde alkohol i begrænset omfang på pladsen. Ved synlig gentagen beruselse på pladsen, kan der blive tale om bortvisning fra campingpladsen, uden refusion af opholdet.

Ro / nattero:

For at alle skal få et behageligt ophold på Vejby Strand Camping, er det ikke tilladt at spille høj musik eller tv, dette gælder hele døgnet.
Bommen er låst i tidsrummet 23.00 – 07.00 i dette tidsrum skal der være nattero på campingpladsen, der må ikke være kørsel med biler mv.

Boldspil:

På Vejby Strand Camping har vi en dejlig stor boldbane, og det er kun på denne at boldspil er tilladt, dette for at vise hensyn til Jeres medcampister og deres materiel.
Vores tennisbane kan lejes for 60 kr./t. Ved oplysning af pladsnummer. Udstyr kan lånes i reception.
Bordtennis og minigolf er gratis, og muligt dagligt i receptionens åbningstid. Udstyr til bordtennis og minigolf kan lånes i receptionen, ved oplysning af pladsnummer.
Strand volley Ball kan du også muntre dig med, du skal selv medbringe en egnet bold hertil.
Leg generelt på pladsen skal gøres med respekt for andre, herunder også kørsel på skateboard, løbehjul, Segboard og cykler så der bliver så få skader som muligt.

Affald, toilettank og spildevand:

Dåser afleveres i metal/jern container, pap i papcontaineren, batterier i batteribeholder. Følg skiltningen på affaldssorterings området ved de forskellige containere, så affaldet sorteres rigtigt. Se pladsoversigt for at finde nærmeste sted.

Opholdsrum og servicebygninger:

Du bedes rydde op efter dig selv, så der er pænt og rent til de næste der kommer for at benytte faciliteterne efter dig.
Det er muligt iflg. aftale med receptionen at låne vores opholdsrum, hvis du skal holde en fødselsdag eller andet, mens du opholder dig på Vejby Strand Camping.

Ved gentagne henstillinger eller grov overtrædelse af campingpladsens reglement, kan du/I blive bortvist fra pladsen med øjeblikkelig virkning uden at der gives refusion af mistet ophold.
Vi ønsker, at alle er med til at gøre Vejby Strand Camping, til et sted, hvor det er dejligt at være, hvor der er plads til den enkelte, og man behandler sine medmennesker og materiel med respekt.

Vi ønsker Dig / Jer et behageligt ophold.

This page is also available in: enEnglish deDeutsch